Hva er VVS

VVS er en forkortelse som står for varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk. Dette er et fagområde innen ingeniørbransjen. VVS handler om oppvarming av bygninger og inneklima. Mennesker som arbeider med VVS kan ha en rekke ulike titler og arbeidsoppgaver. Fellesnevneren er at de alle arbeider med å måter å varme opp bygninger på, og skape et godt inneklima.

Inneklima

Det er mange verktøy og apparater som kan hjelpe med å skape et godt inneklima. Dette gjelder både for vanlige bolighus så vel som for større bygninger, kontorer og bedrifter. Det er viktig med et godt inneklima, både når du er hjemme og når du er på jobb. I hjemmet kan du selv gjøre tiltak for å skape et komfortabelt klima. På arbeidsplassen er dette arbeidsgivers oppgave.

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å sikre at arbeidsplassen har et forsvarlig og godt inneklima for de ansatte. Som regel kan dette gjøres ved å sørge for gode ventilasjonssystemer og varmepumper som sirkulerer luften. Varmepumper kan brukes til å justere temperaturen på kontoret. Denne kan nemlig benyttes til både oppvarming og nedkjøling alt ettersom hvilken modell som blir brukt.

Et godt inneklima er ikke bare viktig for at arbeidstakeren skal ha det komfortabelt på jobb. Dette kan nemlig også øke produktiviteten til de ansatte og sørge for en høyere funksjonsevne. Ved bruk av gode aircondition systemer og varmepumper vil de ansatte oppleve økt produktivitet og et komfortabelt arbeidsmiljø.

Hvordan skal et godt inneklima på arbeidsplassen være?

For å skape et godt inneklima på arbeidsplassen er det flere tiltak som kan settes til verks. Når selve bygning og kontoret blir bygget, er det mulig å gjøre taktiske valg som fører til et bedre inneklima. Byggematerialer og innredning kan ha stor effekt på hvordan forurensing og lukt sprer seg i et rom. Det er også en stor fordel om dette er lett å rengjøre da det vil sørge for et bedre klima.

Effektiv ventilasjon er også et viktig aspekt på en arbeidsplass. Ved bruk av en aircondition kan luftkvaliteten bli betraktelig bedret. Denne sørger for at ren uteluft blir sirkulert rundt i rommet og skaper et godt inneklima for de ansatte. Gode rutiner på vedlikehold og rengjøring vil også spille en stor rolle når det kommer til luftkvalitet.

Det er viktig å kunne tilpasse temperaturen på kontoret. Temperaturen har mye å si for inneklimaet og det er spesielt viktig dersom kontoret ikke er bygget med materialer som gir godt inneklima. En varmepumpe kan være til stor hjelp gjennom hele året. Gjennom vinteren kan dette sørge for god oppvarming, og gjennom sommeren vil den kunne kjøle ned kontoret.

Et godt inneklima hjemme

I sin egen bolig er det store muligheter for å skape et godt inneklima. Noen opplever gjerne at inneklima ikke er tilfredsstillende dersom de bor i store byer og i små leiligheter. Med minimal mulighet for lufting vil det være vanskelig å få kontroll på temperatur og luftsirkulasjon i boligen. Derfor er det fullt mulig å benytte seg av både aircondition og varmepumper i eget hjem også.

Det beste tipset for å skape et godt inneklima, er å sørge for å lufte flere ganger daglig. For noen kan dette være vanskelig oppnå, særlig om de bor i et forurenset område. Mennesker som bor i store byer, opplever gjerne at luften utenfor er fylt med eksos og dårlig lukt. Da vil en aircondition være et godt valg.

Med en varmepumpe og aircondition har du full kontroll over luftsirkulasjonen og inneklimaet i hjemmet og på arbeidsplassen. Dersom du opplever et dårlig inneklima på kontoret, er det arbeidsgiver sin oppgave å endre på dette. Et godt inneklima øker både produktivitet og funksjonsevne.